Visiting Faculty

Rajendra Thanki

(Foundation)

Paras Bhojak

(Applied Arts)

Amitabh Madia

Abhijit Vyash

Nitesh Patel

Rajeshkumar Singh

Nisarg Aahir

Dilip Oza

Piyush Thakkar

Uday Panchal